Szkoła Nowej Ewangelizacji

Duchowość Szkoły Nowej Ewangelizacji stanowi bycie uczniem Jezusa, dlatego czynnikiem głównym jest otwarcie na Ducha Świętego, aby pod Jego działaniem każdy uczestnik doświadczył nowego spotkania z Chrystusem, jako osobistym Zbawicielem i Panem, oraz nowego zapału ewangelizatora. Szkoła Nowej Ewangelizacji za swoją „duszę” uznaje głębokie życie wewnętrzne, dlatego też styl życia duchowego wyznaczają:

– codzienna modlitwa Słowem Bożym,
– aktywne uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła – zwłaszcza w sakramencie Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii.

Podstawą funkcjonowania każdej Szkoły Nowej Ewangelizacji jest oparcie się na trzech filarach: kerygmacie, charyzmacie i wspólnocie. Każdy z tych elementów jest niezwykle ważny i przejawia się w każdym działaniu SNE.

Zapraszamy na spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji w naszej parafii w każdy czwartek:

godz. 18:45 spotkanie formacyjne dla członków wspólnoty

godz. 19:20 spotkanie otwarte w kaplicy dolnej – konferencja i uwielbienie

 

Dodaj komentarz