Sakrament małżeństwa

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
1. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniała potrzeba zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.
2. Dzień i godzinę ślubu można zarezerwować nawet rok przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa.
3. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się w kancelarii na spisanie protokołu przedślubnego.
4. Na spisanie protokołu przedślubnego trzeba przynieść następujące dokumenty:
– dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej,
– świadectwo ukończenia katechizacji,
– świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jest ono ważne sześć miesięcy),
– świadectwo bierzmowania, – jeżeli brak takiej adnotacji na świadectwie chrztu,
– jeżeli nupturienci mają już związek cywilny przynoszą Akt zawarcia tego związku.
5. W późniejszym czasie należy także dostarczyć:
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne trzy miesiące),
– zaświadczenie o odbyciu, co najmniej trzech nauk przedślubnych,
– zaświadczenie z poradni życia małżeńskiego,
6. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii – wtedy przy spisywaniu protokołu przedślubnego otrzymują „Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania.
7. Narzeczeni otrzymują także karteczkę na dwie spowiedzi przed zawarciem ślubu. Należy pamiętać, by spowiedzi następowały w odpowiednim odstępie czasowym (jest to pomoc do duchowego przygotowania się do zawarcia sakramentu małżeństwa) i po każdej spowiedzi poprosić o podpis spowiednika. Przed rozpoczęciem spowiedzi należy przekazać spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna.
8. Zgodnie ze wskazaniami liturgicznymi w kościele nie można umieszczać żadnych sztucznych kwiatów. Jest możliwe dodatkowe strojenie kościoła – dodatkowe kwiaty i świece dekoracyjne – jest do tego wyznaczona jedna osoba w parafii, z którą można się skontaktować za pośrednictwem Kancelarii.
9. Podczas ślubu mogą grać osoby na różnych instrumentach, a także śpiewać solowo, ale w takim przypadku należy ustalić to z księdzem i organistą.

Dodaj komentarz