Chrzest

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:
1. Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej ze świadectwem urodzenia dziecka i zaświadczeniami od rodziców chrzestnych.
2. Jeżeli rodzice dziecka nie należą do naszej parafii, potrzebna jest zgoda ich proboszcza na „chrzest poza parafią”.
3. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego – podać: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek i adres.
4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafialna parafii, w której się mieszka.
5. Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty. (nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą na sposób małżeństwa, ale bez ślubu kościelnego – a więc osoby żyjące ze sobą tylko w związku cywilnym czy też w tzw. konkubinacie).

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?
– ukończony 16 rok życia,
– osoba po bierzmowaniu,
– osoba wierząca i praktykująca (należy przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii, że jest się osobą wierzącą i praktykującą)

O co należy zadbać?
Wcześniej należy zakupić świecę, która odpalona od świecy paschalnej stanowi w czasie Chrztu św. znak przyjęcia wiary. Rodzice przynoszą również do kościoła białą szatę – znak łaski uświęcającej, którą matka chrzestna nakłada na dziecko. Białą szatę można zakupić w sklepach z dewocjonaliami lub uszyć samemu – prostą białą, symboliczną sukienkę.

W niedzielę bezpośrednio przed Mszą św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św., należy w zakrystii potwierdzić przybycie z dzieckiem do kościoła. Po udzieleniu sakramentu Chrztu Św. dziecko zostaje wpisane do księgi parafialnej. Od tej chwili będą tam wpisywane wszystkie ważniejsze adnotacje np. o zawarciu ślubu.

Dodaj komentarz