Rys historyczny

Parafię erygował 07.05.1957 r.. biskup Zdzisław Goliński wydzielając jej terytorium z parafii św. Piotra i Pawła. Pierwszym jej administratorem został ks. Stanisław Woźny. Funkcje kościoła nowej wspólnoty parafialnej pełniła przez kilkanaście lat kaplica cmentarna o powierzchni 20 m2, do której ks. Woźny dobudował niewielką drewnianą przybudówkę. Wydane w 1957 r. pozwolenie na budowę nowej świątyni wkrótce zostało cofnięte. Dopiero w 1972 r. władze wojewódzkie w Katowicach wyraziły zgodę na budowę kościoła. Gdy 16.02.1974 r. Urząd Miasta Zawiercia zezwolił na rozpoczęcie robót podjęto je jeszcze tego samego dnia. Ks. S. Woźnemu udało się ukończyć obiekt w stanie surowym. Jego następca od 1982 r. ks. Zygmunt Sroka, w związku z pęknięciami murów, musiał najpierw zabezpieczyć ściany, następnie wykończyć kościół i go wyposażyć. Prace te objęły najpierw kaplicę dolną, a następnie urządzenie górnego kościoła. Dnia 14.05.2000 r. arcybiskup Stanisław Nowak dokonał uroczystego poświęcenia (konsekracji) kościoła. W ostatniej dekadzie do ważniejszych inwestycji przeprowadzonych w świątyni należą, m.in.: wystrój wnętrza (rzeźby i płaskorzeźby wykonane z brązu i miedzi, umeblowanie zakrystii), wymiana wszystkich okien i drzwi, montaż ogrzewania, witraży, przebudowa ściany południowej i organów, budowa wieży z monumentalnym krzyżem.

Dodaj komentarz